Fairtrade Gemeente Leusden


‘Eerlijk van ver weg, Eerlijk van dichtbij’

Fairtrade Gemeente Leusden

Leusden mag zich sinds 2015 Fairtrade Gemeente noemen. De werkgroep achter deze campagne zet zich in voor het gebruik en de verkoop van Fairtrade producten bij zowel gemeentelijke als particuliere instellingen en bedrijven.

Op dit moment is de werkgroep inactief.

Een eerlijke maaltijd

In onze winkel is een...

Eerlijke en duurzame kleding

De fairtrade week eind...

Respect voor mens en milieu

Bij de productie en handel van eerlijke producten is geen sprake discriminatie. Er zijn gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Er wordt toegezien op veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Kinderarbeid is verboden en bij zowel de productie als de handel wordt gekeken naar een zo min mogelijke belasting van het milieu.

Een langdurige en gelijkwaardige handelsrelatie

In fairtrade wordt aan producenten een leefbaar loon betaald, waaruit voedsel, kleding, onderdak, medische zorg en de school voor de kinderen kan worden betaald. Er wordt gewerkt met regelmatige en terugkerende opdrachten om meer inkomenszekerheid te geven. De relatie tussen fairtrade handelspartners is gebaseerd op dialoog en respect.

Ondersteuning van producentenorganisaties

Fairtrade producentenorganisaties worden door hun handelspartners ondersteund, onder meer door advies bij het ontwerp en de ontwikkeling van producten, organisatieadvies en trainingen over kostprijsberekening. Er worden bovendien afspraken gemaakt over voorfinanciering om de risico’s van investeringen niet alleen bij de producent te leggen.

Transparantie van de handelsketen

Van fairtrade leveranciers wordt niet alleen verwacht dat ze zich houden aan de vastgestelde criteria, maar dat ze ook aantoonbaar kunnen maken dat dat zo is. Zo waarborgt fairtrade de claims die er worden gemaakt.

Pin It on Pinterest

Share This