Fairtrade ook in 2018 vraagt het om aandacht

 

Fairtrade = geslaagd: nu te koop in supermarkt
De ‘fairtrade beweging’ is nu ruim 40 jaar gaande. Eerst met verkoop aan huis of in kleine verkooppunten, vaak in of bij kerkgebouwen. Nu bestaat er een netwerk van wereldwinkels dat heel Nederland bestrijkt. Terwijl de Fairtrade artikelen aanvankelijk vooral bestonden uit koffie en thee, is er nu een heel scala aan food en non food artikelen. De wereldwinkels profileren zich nu als cadeauwinkels.

En tegenwoordig verkopen de supermarkten meer Fairtrade voedingswaren dan alle wereldwinkels bij elkaar. Het begint er dus op te lijken dat het oorspronkelijke doel van de fairtrade beweging geslaagd is.

Nog een lange weg te gaan …
Maar schijn bedriegt. Er zijn nog talloze producenten in ontwikkelingsgebieden die te weinig voor hun producten ontvangen om redelijk in hun onderhoud te kunnen voorzien. Het tragische is dat er in de keten van verwerking, transport en verkoop wel voldoende wordt verdiend. En vaak meer dan voldoende. Er is dus nog genoeg te doen om de wereld eerlijker te maken.

Maar hoe je dat? De wereldwinkels hebben een belangrijke bijdrage geleverd, maar zullen niet veel meer kunnen doen dan wat zij nu doen. Het einde van hun mogelijkheden lijkt bereikt. Er moet dus naar andere wegen worden gezocht. En dat is precies wat er met de landelijke actie ‘Fairtrade Gemeenten’ wordt beoogd. Deze actie richt zich niet primair op de consument, zoals de wereldwinkels doen, maar op bedrijven en instellingen. Door plaatselijk werkgroepen op te zetten die samen met de lokale politiek bedrijven en instellingen stimuleren om Fairtrade te worden oftewel om Fairtrade artikelen te gaan gebruiken of Fairtrade artikelen aan hun klanten aan te bieden. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan de horeca.

Fairtrade ijs is super, kunnen we nog meer in Leusden?
In Leusden is zo’n werkgroep sinds ongeveer vier jaar actief. Het publiek heeft dat bijvoorbeeld kunnen merken aan Fairtrade gerechten in een aantal horeca gelegenheden tijdens de Fairtrade weken die jaarlijks in het voor- en najaar plaats vinden. Maar ook de verkoop van Fairtrade ijs tijdens de zomereditie en chocolademelk tijdens de wintereditie van Heerlijk Hamershof werden georganiseerd door de werkgroep. De gemeente Leusden heeft er het predicaat Fairtrade Gemeente mee verworven. Wie herinnert zich niet de foto van de enthousiaste burgemeester Annemieke Vermeulen die het bord ‘Fairtrade Gemeente’ publiekelijk laat zien?

Stel de vraag: “gebruikt u Fairtrade producten in de keuken?” bij restaurants
Nu de werkgroep inmiddels ruim vier jaar bezig is, werd het tijd voor een evaluatie. Tot nu toe zijn de activiteiten vooral gericht geweest op de particulier. Bedrijven en organisaties zijn minder aan bod gekomen. Tijd voor verandering dus:

  • Accent verleggen naar bedrijven en instellingen. Daarvoor zullen personen worden aangetrokken die bereid zijn om als Fairtrade ambassadeurs te fungeren. In een aantal gemeenten zijn Fairtrade ambassadeurs al zeer succesvol gebleken. Het gemeentebestuur heeft zich al bereid verklaard hieraan actief mee te willen werken.
  • Voortzetting van activiteiten gericht op de horeca maar nu met meer accent op structureel gebruik in plaats van eenmalige Fairtrade aanbiedingen tijdens de Fairtrade weken.

Als u Fairtrade een goed hart toedraagt, kunt u zelf een bijdrage leveren. Vraag bijvoorbeeld bij de horeca naar fairtrade gerechten, ingrediënten en koffie of thee. Of maak bij uw kennissen, collega’s of de vereniging waar u lid van bent duidelijk waarom u Fairtrade producten gebruikt of het gebruik er van wilt stimuleren. Of deel de berichten op facebook.

Wim Visser

  • Lid Werkgroep Fairtrade Gemeente Leusden
  • Voorzitter Wereldwinkel Leusden

Pin It on Pinterest

Share This